Negocjacje i obsługa transakcyjna

Analiza słabych i mocnych punktów przeciwnika. Zbieranie informacji. Układanie strategii rozmowy. Pierwszy kontakt z drugą stroną. Badanie zachowań. Wychwytywanie słabych punktów. Żmudna praca nad przygotowaniem skutecznych formalnoprawnych rozwiązań. Wielogodzinne spotkania. Przełamywanie lodów. Negocjacyjna szarża. Impas. Ryzyko zerwania negocjacji. Budowanie zaufania i poszukiwanie konsensusu. Dopięty kontrakt. Satysfakcja klienta z dobitego targu. Jesteśmy częścią tego procesu – świadczymy usługi konieczne dla zawarcia i zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych. Obsługujemy postępowania due dillgence, transakcje M&A, negocjujemy ugody i pośredniczymy w dużych transakcjach.

WSPARCIE BIZNESU

Poczucie, że znamy się na tym co robimy, sami będąc przedsiębiorcami. Zaufanie i dobra relacja. Zdobywane i budowane przez lata. Oparte na dobrze i sprawnie załatwionych sprawach. Przyjemność ze współpracy związana z bezpośrednim, niewymuszonym kontaktem oraz nieszablonowym myśleniem i działaniem.

Spory sądowe

Nielojalne zachowanie kontrahenta. Problem nie do rozwiązania czy też problem dotychczas nie rozwiązany. Prezentacja stanowiska. Weryfikacja szans procesowych. Decyzja o wytoczeniu procesu. Baza koncepcji dotyczących organizacji i przygotowania sporu. Otwarta głowa przy szukaniu pomysłu na dowody.

Marketing i reklama

Pomysł. Telefon pod koniec dnia pracy. Prośba o pilną konsultację. Problem. Krótkie pytanie ale niełatwa odpowiedź. Szybkie zebranie w biurze. Konsultacje. Ocena ryzyka. Bliska współpraca przy poszukiwaniu alternatywnego rozwiązania. Korekta koncepcji. Prezentacja i wygrany przetarg. Współtworzenie reklamy. Precyzyjne badanie zakresu nabywanych i sprzedawanych praw. Końcowy efekt dostrzegalny w mediach i w przestrzeni publicznej.

Sport

Tygodnie pracy. Treningi i odprawy. Narastające oczekiwania. Spekulacje, analizy, wywiady. Dzień meczu. Cisza na ulicach przed pierwszym gwizdkiem. Ludzie zgromadzeni przed telewizorami. Pełne trybuny. Atmosfera zbiorowej fiesty. Duma w trakcie wykonywania Mazurka Dąbrowskiego. Chwile słabości i zwątpienia… Gol dla Naszych! Szaleństwo na stadionie. Niewysłowiona radość. Wielkie widowisko. Radość i wzruszenie z gry narodowej reprezentacji.

Własność intelektualna i dobra osobiste

Identyfikacja wartości, która pozostaje niedostrzegalna dla zmysłów. Odkrywanie dóbr niematerialnych. Kreacja. Wartość dodana. Koncepcja. Innowacja. Wspólna praca nad ich ochroną. Budowanie marki. Zabezpieczanie praw wyłącznych. Obrona dobrego imienia oraz wizerunku. Edukowanie, uświadamianie, wspólne poznawanie nieodkrytego.