Prawnicy

DR MARCIN WOJCIESZAK

adwokat
m.wojcieszak@wbkancelaria.pl

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat rozprawy doktorskiej Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem Arbiter Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim Przewodniczący Komisji Prawa Sportowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim Wiceprzewodniczący Komitetu Ochrony Praw do Euro 2012 przy Ministrze Sportu i Turystyki Wykładowca w School of Form w Poznaniu Wykładowca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu

Publikacje:

Zakres dopuszczalnej ingerencji polskich związków sportowych w prawa i wolności osobiste zawodnika w odniesieniu do sponsoringu sportowego, [w:] Marketing sportowy – teoria i praktyka. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: „Dni marketingu sportowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 19–20 listopada 2003 r., pod red. H. Mruka, P. Jardanowskiego, P. Mateckiego, Poznań 2004;

Umfang der zulässigen Eingriffe seitens der Sportkonföderation in Freiheit und persönliche Rechte des Sportlers in Bezug auf das Sportsponsoring – der polnische Gesichtspunkt, [w:]

Internationaler Sportrechtskongress, 07. und 08. November 2003, Bonn. Vorträge und weitere Kongressbeiträge, gesammelt und bearbeitet von Rechtsanwalt Richard B. Eimer und Karsten Hofmann, Bonn 2004.

Komentarz do ustawy o sporcie, [współautor wraz z M. Badura, H. Basiński i G. Kałużny], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Hubert Basiński

adwokat
h.basinski@wbkancelaria.pl

Arbiter Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim Członek Komisji Prawa Sportowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim Wykładowca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu

Publikacje:

Komentarz do ustawy o sporcie, [współautor wraz z M. Badura, M. Wojcieszak i G. Kałużny], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Filip Rakiewicz

f.rakiewicz@wbkancelaria.pl

W 2016 roku otworzył przewód doktorski na WPiA UAM, w związku z przygotowywaną rozprawą doktorską dotyczącą cywilnoprawnej problematyki ochrony dóbr osobistych.

Publikacje:

Charakter prawny dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (art. 56 PrBank) – Cz. I, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 19;

Charakter prawny dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (art. 56 PrBank) – Cz. II, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 20;

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25.10.2006 r., III CSK 145/06 (dot. gospodarki nieruchomościami – obowiązku zwrotu kwoty pieniężnej równoważnej bonifikacie, obciążającej nabywcę nieruchomości uprawnionego do uzyskania bonifikaty), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, z. 4, poz. 41c;

Ingerencja organizacji sportowych w swobodę decydowania przez zawodnika o komercyjnej eksploatacji jego wizerunku (w:) Prawo wobec wyzwań współczesności, t. 3, Materiały sesji naukowej (Poznań, 28.04.2005 r.), red. P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik, Poznań 2006;

Uwagi o zjawisku komercjalizacji dóbr osobistych (w:) Prawo wobec wyzwań współczesności, t.

Materiały sesji naukowej (Poznań, 15.02.2006 r.), red. P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik, Poznań 2007

Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste w świetle polskiego prawa cywilnego. Część pierwsza, „Studia Prawa Prywatnego” 2011, z. 2;

Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste w świetle polskiego prawa cywilnego. Część druga, „Studia Prawa Prywatnego” 2011, z. 3-4;

Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste w świetle polskiego prawa cywilnego. Część trzecia, „Studia Prawa Prywatnego” 2012, z. 1;

Wypowiedzi o tzw. „polskich obozach koncentracyjnych” jako naruszenie dóbr osobistych – ujęcie cywilnoprawne (w:) Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warszawa 2015;

References to the so-called ”Polish concentration camps” as a infringement of personal

Marcin Badura

adwokat
m.badura@wbkancelaria.pl

Członek Komisji Prawa Sportowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim Członek Towarzystwa Przyjaciół Prawa Sportowego

Publikacje:

Komentarz do ustawy o sporcie, [współautor wraz z M. Wojcieszak, H. Basiński i G. Kałużny], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Michał Ćwikła

adwokat
m.cwikla@wbkancelaria.pl

Justyna Falkiewicz

radca prawny
j.falkiewicz@wbkancelaria.pl

Grzegorz Kałużny

adwokat
g.kaluzny@wbkancelaria.pl

Wojciech Machciński

adwokat
w.machcinski@wbkancelaria.pl

Lucyna Madziarz

radca
l.madziarz@wbkancelaria.pl

Łukasz Majchrzak

adwokat
l.majchrzak@wbkancelaria.pl

Monika Łapok

aplikant adwokacki

Robert Piskor

aplikant adwokacki
r.piskor@wbkancelaria.pl

Marta Grzesiak

Dyrektor Administracyjno Finansowy Prokurent samoistny
m.grzesiak@wbkancelaria.pl

Natalia Jakubowska

office menager
n.jakubowska@wbkancelaria.pl
 • Patrycja Kańduła – Antkowiak

  adwokat

  p.kandula@wbkancelaria.pl

 • Dorota Ścigaj

  radca prawny

  d.scigaj@wbkancelaria.pl

 • Klaudia Woźniak

  Asystent prawnika

  k.wozniak@wbkancelaria.pl